Media

29
2022 September

Een gezonde bodem geeft gezonde planten

De bodem is de start van alles. In de bovenste 5cm speelt 80% van het leven op deze planeet af.

Lees meer

31
2019 Augustus

Elk verhaal op de boomkwekerij gaat altijd richting bodemleven

Het hele management staat in functie van een levende bodem met een hoog organischstofgehalte.

Lees meer

09
2018 Februari

Efficiëntie als drijfveer voor mechanisatie

Efficiëntie, ergonomie en uniformer plantgoed zijn de uitganspunten om te investeren in mechanisatie.

Lees meer

25
2014 Maart

Natuurlijke aanpak wijst weg naar toekomst

Het meest opmerkelijke is echter 'het bondgenootschap met de natuur', waarop onze exploitatie is gestoeld..

Lees meer

18
2013 Oktober

Supermechanisatie voor maximaal rendement

We hebben geïnvesteerd in drie specifieke machines voor zijn kluitplantenteelt.

Lees meer